News from Belgium!

v.l.n.r.: Bart De Ceuster (TA Koordinator), Bart Ivens (TA Manager), Dirk Boeykens (Geschäftsführer) v.l.n.r.: Bart De Ceuster (TA Koordinator), Bart Ivens (TA Manager), Dirk Boeykens (Geschäftsführer)

News from Belgium!

Our subsidiary Veltec NV, based in Kapellen, Belgium, is currently also reporting many interesting news again.
From the end of November to the beginning of December, our colleagues had a small job in the land of the pharaohs in Egypt. Here, the surfaces of the columns and moving plates of a preform injection moulding machine had to be reworked.

On site in the Belgian workplace, a heat exchanger (bundle and head) of 16 tonnes is currently being machined with mobile machines. Here, the sealing surfaces (front and back of the bundle plates) have to be turned flat and all damage has to be removed so that the heat exchanger fits perfectly again when it is assembled on the construction site.

2021 12 veltec waermetauscher1  2021 12 veltec waermetauscher2  2021 12 veltec waermetauscher3 


The result of the good work done at Veltec in Kappeln could now be seen after the last shut down at TotalEnergies Antwerp.
Veltec NV was awarded Partner of the Week. This award is given to companies that perform excellently in terms of safety, quality and flexibility. The associated cheque for 1,000 EURO was donated to charity.

 

 

Congratulations to all our colleagues in Belgium!

 


Nieuws uit België!

Onze dochteronderneming Veltec NV, gevestigd in Kapellen, België, meldt momenteel ook heel wat interessante zaken.
Van eind november tot begin december hadden onze collega's een kleine opdracht in het land van de farao's in Egypte. Hier moesten de oppervlakken van de kolommen en bewegende platen van een spuitgietmachine voor voorvormen opnieuw worden bewerkt.

Ter plaatse in de Belgische werkplaats wordt momenteel een warmtewisselaar (bundel en kop) van 16 ton bewerkt met mobiele machines. Hier moeten de afdichtingsvlakken (voor- en achterzijde van de bundelplaten) worden vlakgedraaid en alle beschadigingen worden verwijderd, zodat de warmtewisselaar weer perfect past wanneer hij op de bouwplaats wordt geassembleerd.

Het resultaat van het goede werk dat bij Veltec in Kappeln is verricht, kon nu worden gezien na de laatste stillegging bij TotalEnergies Antwerp.
Veltec NV werd uitgeroepen tot Partner van de Week. Deze prijs wordt toegekend aan bedrijven die uitblinken op het gebied van veiligheid, kwaliteit en flexibiliteit. De bijbehorende cheque van 1.000 EURO werd aan een goed doel geschonken.

Proficiat aan al onze collega's in België!